Vanwege te weinig aanmeldingen heeft het bestuur van Durvuttis, tot hun spijt, het besluit moeten nemen het Open Podium “Pak je Moment” niet door te laten gaan op 24 september.

Het bestuur beraadt zich nog, “Pak je Moment” op een nader te bepalen datum, alsnog te organiseren.