Inleiding.

45 jaar ‘Rooie Sien’, 50 jaar Durvuttis.

In 1966 begon ik als jong acteur na de 1000ste voorstelling van ‘Rooie Sien’ bij het Amsterdams Volkstoneel van Beppie Nooy. Na 600 voorstellingen en vele rollen in dit stuk nam ik daar afscheid. Iedere avond schoof ik een stoel aan in de coulissen voor Beppie Nooy senior. Door ons allen werd zij ‘Oma’ genoemd, zo wilde zij dat. En elke avond als ik afkwam kreeg ik aanwijzingen van ‘Oma’. Zo heb ik een gedeelte van mijn vak geleerd. U zult begrijpen dat het stuk ‘Rooie Sien’ hierdoor een apart plekje in mijn acteurshart heeft. Het is voor mij dan ook een bijzondere gebeurtenis om na zo veel jaar het stuk ‘Rooie Sien’ ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Durvuttis te mogen regisseren. Tegelijkertijd stemt het mij weemoedig dat ik met deze productie ook afscheid neem van Durvuttis. Ik heb de afgelopen decennia met bijzonder veel plezier met deze toneelgroep mogen werken, en bij dit 50-jarig jubileum wens ik allen dan ook een heel voorspoedige toekomst.

Edgar Danz

 

Rolverdeling (in volgorde van opkomst):

1910:
Mooie Frans : Raymond Verbruggen
Moeder Breeman : Corrie van Wijk
Rooie Sien : Ella Daanen
Miepie : Wendy van Kessel
Alie : Marije van de Pol – Bruins Slot
Kantoorman : Bert Schonenberg
Snuitje : Renske Daanen
Kastelein Dirk : Mattijs Overdijk
Moppie : Tiona Verhoeff – van Gessel
Keesbaas : Bart Sikkens
Ko Breeman : Willy van Wezel

1924:
Vader Breeman : Peter van Doornik
Moeder Breeman : Corrie van Wijk
Sien (dochter) : Lenie Poelen
Gerrit van Buren : Bas van Wezel
Belze Marie : Thea de Kleijn
Kastelein Piet : Pascal Thijssen
Jan Meier : Erik Peters
Moppie : Tiona Verhoeff – van Gessel
Dronken Zeeman : Raymond Verbruggen
Rietje : Marije van de Pol – Bruins Slot
Vechtersbaas : Bert Schonenberg
Angelique : Sarah Danz
Hoertje : Renske Daanen
Ko Breeman : Willy van Wezel

1928:
Jan Meier : Erik Peters
Sien (dochter) : Lenie Poelen
Baron : Hans van Veenendaal
Angelique : Sarah Danz
Kastelein Piet (Pière) : Pascal Thijssen
Belze Marie : Thea de Kleijn
Moppie : Tiona Verhoeff – van Gessel
Miepie : Wendy van Kessel
Jonge vrouw : Renske Daanen
Gigolo : Bart Sikkens
Zijn “Dame” : Anja van Wezel
Gerrit van Buren : Bas van Wezel
Ko Breeman : Willy van Wezel

Regie: Edgar Danz